• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Pasterz Wspólnoty


Pasterz Wspólnoty

jest prezbiterem, mianowanym przez Polską Prowincję Augustianów.

Uczestniczy w życiu Wspólnoty poprzez sprawowanie sakramentów św., opiekę duszpasterską nad formacją teologiczną, biblijną i duchową, ewangelizacją oraz troskę o wierność Kościołowi – zgodnie z charyzmatem Wspólnoty.

Obecnie Pasterzem Wspólnoty jest  O. dr Przemysław Plata OSA

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

  26 Styczeń 2018
  Zapraszamy na Uwielbienie PANA w każdy piątek ....
  See more

  28 Styczeń 2018

  03 Luty 2018
   Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu .
  See more

  07 Luty 2018

  22 Luty 2018

Tagi