• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Pasterz Wspólnoty


Pasterz Wspólnoty

jest prezbiterem, mianowanym przez Polską Prowincję Augustianów.

Uczestniczy w życiu Wspólnoty poprzez sprawowanie sakramentów św., opiekę duszpasterską nad formacją teologiczną, biblijną i duchową, ewangelizacją oraz troskę o wierność Kościołowi – zgodnie z charyzmatem Wspólnoty.

Obecnie Pasterzem Wspólnoty jest  O. dr Przemysław Plata OSA

Terminy rekolekcji 2017

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

    04 Listopad 2017
    Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu ..
    See more

    22 Listopad 2017

Tagi