• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Liderzy

Liderzy Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” stanowią Radę Wspólnoty, która składa się z 4 członków (2 kobiety i 2 mężczyzn), wybranych większością 2/3 głosów przez członków Kolegium Odpowiedzialnych, ze swojego grona. Wybory Liderów odbywają się na drodze wyborów bezpośrednich, przy obecności 3/4 członków uprawnionych do głosowania.

Kadencja rady trwa 3 lata.

Rada Wspólnoty wybiera spośród siebie głównego Lidera – Moderatora, którym będzie mężczyzna.

Obecnie (od 13 stycznia 2018 roku) funkcję liderów Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” pełnią

Stanisław Dużyk – Moderator

Wanda Okręglicka

Małgorzata Bułat

Paweł Kołodziejski