• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Liderzy

Liderzy Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” stanowią Radę Wspólnoty, która składa się z 4 członków (2 kobiety i 2 mężczyzn), wybranych większością 2/3 głosów przez członków Kolegium Odpowiedzialnych, ze swojego grona. Wybory Liderów odbywają się na drodze wyborów bezpośrednich, przy obecności 3/4 członków uprawnionych do głosowania.

Kadencja rady trwa 3 lata.

Rada Wspólnoty wybiera spośród siebie głównego Lidera – Moderatora, którym będzie mężczyzna.

Od grudnia 2014 do chwili obecnej funkcję liderów Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” pełnią

Aleksander Cespedes (Moderator)

Aleksandra Dzięgiel

Małgorzata Bułat

Terminy rekolekcji 2017

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

    04 Listopad 2017
    Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu ..
    See more

    22 Listopad 2017

Tagi