• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Grupy dzielenia

Członkowie wspólnoty spotykają się w małych grupach dzielenia, na modlitwie za siebie nawzajem, w intencjach wspólnoty i Kościoła; medytacji Słowa Bożego, formacji duchowej oraz dzieleniu się działaniem Bożym w swoim życiu. Osoby z grup dzielenia pomagają sobie nawzajem, dzielą się radościami i troskami.

Grupy dzielenia liczą od kilku do dziesięciu osób. Spotkania grupki odbywają się co dwa tygodnie. Spotkania organizuje i prowadzi animator grupy, które jest równocześnie przedstawicielem na spotkaniach animatorów z liderami i pasterzem wspólnoty.