• liderzy.nj@gmail.com
admin      -

Uwielbienie

Fragment z Przymierza (nr 7a)

Szczególnie czujemy się powołani przez Boga do:

a) uwielbiania Go i głoszenia, iż wielbienie Boga – w codziennym życiu (por. 1 Kor 10,31) oraz poprzez szczególne akty modlitwy wspólnotowej – jest zasadniczym celem życia każdego człowieka, który powołany jest do tego, aby żyć na chwałę Bożą (por. 1 Kor 10,31).

Uwielbienie jest naszym powołaniem. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby wielbić Boga, gdyż wszyscy zostaliśmy przez Niego stworzeni i odkupieni (por. Syr 17,27-28; Ps 146,1-2; Ps 34,2).

Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639).

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

  26 Styczeń 2018
  Zapraszamy na Uwielbienie PANA w każdy piątek ....
  See more

  28 Styczeń 2018

  03 Luty 2018
   Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu .
  See more

  07 Luty 2018

  22 Luty 2018

Tagi