• liderzy.nj@gmail.com

Formacja

admin      -

Formacja

1. Nauczanie Kościoła

2. Nauczanie we Wspólnocie

3. Rekolekcje        

– Góra św. Anny 2015        

– Góra św. Anny 2016 

4. Formacja na dziś – „Życie w Chrystusie”