• liderzy.nj@gmail.com

Diakonia Uwielbienia

admin      -

Diakonia Uwielbienia

Diakonia Uwielbienia – każdy z nas jest inny, ale łączy nas jeden cel: chcemy uwielbiać Boga całym naszym życiem. Dążymy do tego, aby każdy nasz dzień, każde słowo, myśl, czyn chwaliły Pana. Wierzymy, że jakość uwielbienia jest wypadkową osobistej relacji z Jezusem każdego z nas, dlatego staramy się ją pogłębiać i pielęgnować poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę oraz spotkania formacyjne. Naszym zadaniem we wspólnocie jest posługa uwielbienia podczas spotkań piątkowych, wspólnotowych Eucharystii i rozmaitych posług w obrębie wspólnoty, jak również poza nią. Chcemy wspólnie wzrastać w zrozumieniu tego, czym jest uwielbienie i sprowadzać Królestwo Boże na ziemię! 

Terminy rekolekcji 2017

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

    04 Listopad 2017
    Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu ..
    See more

    22 Listopad 2017

Tagi