• liderzy.nj@gmail.com

Diakonia Uwielbienia

admin      -

Diakonia Uwielbienia

Diakonia Uwielbienia – każdy z nas jest inny, ale łączy nas jeden cel: chcemy uwielbiać Boga całym naszym życiem. Dążymy do tego, aby każdy nasz dzień, każde słowo, myśl, czyn chwaliły Pana. Wierzymy, że jakość uwielbienia jest wypadkową osobistej relacji z Jezusem każdego z nas, dlatego staramy się ją pogłębiać i pielęgnować poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę oraz spotkania formacyjne. Naszym zadaniem we wspólnocie jest posługa uwielbienia podczas spotkań piątkowych, wspólnotowych Eucharystii i rozmaitych posług w obrębie wspólnoty, jak również poza nią. Chcemy wspólnie wzrastać w zrozumieniu tego, czym jest uwielbienie i sprowadzać Królestwo Boże na ziemię! 

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

  26 Styczeń 2018
  Zapraszamy na Uwielbienie PANA w każdy piątek ....
  See more

  28 Styczeń 2018

  03 Luty 2018
   Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu .
  See more

  07 Luty 2018

  22 Luty 2018

Tagi