• liderzy.nj@gmail.com

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

admin      -

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

Jednym z charyzmatów wspólnoty „Nowe Jeruzalem” jest modlitwa wstawiennicza.

Pan Jezus skierował do wszystkich ludzi zaproszenie, zalecenie, nakaz:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię”

Przyjdźcie do Mnie!!!

Człowiekowi pogrążonemu, zagubionemu, zrozpaczonemu trudno nieraz o własnych siłach przyjść do Boga. Czasem nawet nie wie, że tylko Bóg może pomóc, zaradzić, podnieść.

Tak jak ewangelicznego paralityka przyjaciele przynieśli do Pana Jezusa i Jezus uzdrowił go, tak czasem potrzeba, aby inni pomogli złamanemu człowiekowi odnaleźć jedynego lekarza jakim jest Jezus Chrystus.

Kontakt: Sabinka, email: sabina.miazga@gmail.com

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

  26 Styczeń 2018
  Zapraszamy na Uwielbienie PANA w każdy piątek ....
  See more

  28 Styczeń 2018

  03 Luty 2018
   Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu .
  See more

  07 Luty 2018

  22 Luty 2018

Tagi