• liderzy.nj@gmail.com

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

admin      -

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

Jednym z charyzmatów wspólnoty „Nowe Jeruzalem” jest modlitwa wstawiennicza.

Pan Jezus skierował do wszystkich ludzi zaproszenie, zalecenie, nakaz:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię”

Przyjdźcie do Mnie!!!

Człowiekowi pogrążonemu, zagubionemu, zrozpaczonemu trudno nieraz o własnych siłach przyjść do Boga. Czasem nawet nie wie, że tylko Bóg może pomóc, zaradzić, podnieść.

Tak jak ewangelicznego paralityka przyjaciele przynieśli do Pana Jezusa i Jezus uzdrowił go, tak czasem potrzeba, aby inni pomogli złamanemu człowiekowi odnaleźć jedynego lekarza jakim jest Jezus Chrystus.

Kontakt: Sabinka, email: sabina.miazga@gmail.com

Terminy rekolekcji 2017

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

    04 Listopad 2017
    Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu ..
    See more

    22 Listopad 2017

Tagi