• liderzy.nj@gmail.com

Międzynarodowe Dzieło Miłosierdzia (MDM)

admin      -

Międzynarodowe Dzieło Miłosierdzia (MDM)

Istnieje od dawna, ale od grudnia 2012 roku oficjalnie funkcjonuje we wspólnocie Nowe Jeruzalem.

MDM odpowiada na wezwanie Ducha Świętego, aby nieść pomoc potrzebującym poprzez miłosierdzie czynem i modlitwą. Te dwie gałęzie naszej działalności pochodzą od dwóch sióstr z Betanii – Marty i Marii. Marta zawsze zajęta pracą i Maria, która nie zaniedbywała najlepszej cząstki, czyli wsłuchiwała się w słowa Jezusa. (Łk 10, 38–42). W MDM zajmujemy się odpowiednio pomocą czynną i stałym wsparciem Modlitewnym. Są tu osoby z różnych wspólnot z Europy (większość wolontariuszy jest jednak związana z katolicką Wspólnotą Nowe Jeruzalem z Krakowa). Chcemy pomagać potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, cierpiącym, chorym, konającym i innym

według słów: „Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem” (Pwt 15, 11). Każdy z MDM angażuje się, jak może. („Pomagaj bliźniemu według swej możności” – Syr 29, 20) „Jeśli posiadasz obfitość, czyń z niej miłosierdzie, jeśli mało posiadasz, nie bój się czynić miłosierdzia stosownie do tego” (Tb 4, 8); Interesuje nas szeroko pojęte miłosierdzie. Działamy tam, gdzie posyła nas Pan i tak długo, jak On chce. Jesteśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i dajemy się Jemu prowadzić. Modlimy się za osoby, którym pomagamy, zamawiamy za nie Msze Święte wieczyste. Jeśli Pan nas wezwie, stajemy przy łóżkach chorych, czuwamy przy konających, rozdajemy obrazki, Słowo Boże, krzyże, różańce, jeżeli jest taka potrzeba. Interesuje nas Człowiek jako integralna osoba, stworzona przez Boga, jego istnienie jest cenne od poczęcia do naturalnej śmierci z ukierunkowaniem na życie wieczne. Pamiętamy o słowach Jezusa Chrystusa, które wszyscy usłyszymy na Sądzie Ostatecznym:

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie…

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.

Mamy blog, znajdują się tam modlitwy, które odmawiamy razem. Kliknij na adres:

http://dzielomilosierdzia.blogspot.de/

Serdecznie zapraszamy do włączania się w nasze wołanie do Boga o miłosierdzie dla ubogich i maluczkich tego świata.

Otwórz usta za niemych!” (Prz 31, 8);

Ratuj wleczonych na śmierć, czy powiesz: „Nie wiedziałem?” (Prz 24, 11–12).

W intencjach MDM odprawia się Eucharystie, są osoby, które poszczą, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pomoc, którą organizujemy trafia do konkretnych osób. Staramy się poznać rodziny, którym pomagamy. Wolontariusze pracują za darmo. Dużo potrzebujących jest wśród naszych znajomych, sąsiadów oraz tych, których spotykamy na naszej drodze życiowej, wspieramy też ludzi bezdomnych, cierpiących różne niedostatki. Rodziny, którym staramy się pomagać często żyją w nędzy z powodu choroby dzieci, z reguły jedno z rodziców nie może pracować, zdarza się, że są to osoby samotnie wychowujące chore lub upośledzone dzieci.

Nie uratujemy wszystkich, ale wielu osobom można pomóc. Uważamy, że jako chrześcijanie nie możemy przejść obojętnie obok potrzebujących, aby się nad nimi nie pochylić.

Uczmy się, co to znaczy:

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić

2. Spragnionych napoić

3. Nagich przyodziać

4. Podróżnych w dom przyjąć

5. Więźniów pocieszać. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni (Hbr 13, 2)

6. Chorych nawiedzać

7. Umarłych grzebać

Uczynki miłosierdzia co do duszy

1. Grzeszących upominać

2. Nieumiejętnych pouczać

3. Wątpiącym dobrze radzić

4. Strapionych pocieszać

5. Krzywdy cierpliwie znosić

6. Urazy chętnie darować

7. Modlić się za żywych i umarłych

Podsumowanie

 • do MDM należą ludzie z całej Europy, którzy chcą pomagać osobom potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym,
 • przez cały rok rozsyłamy paczki z żywnością i środkami chemicznymi – chętnie takie dary przyjmujemy,
 • odwiedzamy chorych i upośledzonych według słów: „Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego!” (Syr 7, 35),
 • wspieramy modlitewnie zakony w północnej Szwecji, w Norwegii, afrykańskie parafie, niemieckie parafie, angielskie, szwedzkie, białoruskie i inne,
 • pomagamy p. Sawickiej, która w Krakowie gotuje dla bezdomnych,
 • głosimy dobrą Nowinę o Chrystusie.

MDM – stara się docierać bezpośrednio do potrzebujących. Obyśmy zauważali ludzi potrzebujących w naszych rodzinach, wśród sąsiadów, i wszędzie gdziekolwiek są. Oby nic się nie marnowało w naszych lodówkach, mieszkaniach, w naszym otoczeniu, dzielmy się tym, co mamy na miarę naszych możliwości. Na podstawie słów z Biblii:

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz”. (Tb 4, 16) „Mający dwie tuniki niech odda nie mającemu żadnej, a mający pożywienie niech czyni podobnie” (Łk 3, 10)

W pierwszym rzędzie dzielmy się wiarą, bo tylko Bóg może zbawić. My tego nie potrafimy, możemy starać się jedynie być jego posłańcami i przekazicielami Jego miłości.

Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!” (Syr 4, 8–10)

Obyśmy mieli serca pełne żaru Bożego, aby inni mogli się przy nas ogrzać. To jest możliwe tylko dzięki osobistej modlitwie i więzi z Chrystusem i Jego Kościołem Katolickim.

Bądźmy radośni i ochotni, „bo radosnego dawcę miłuje Bóg”. Za wszystko dziękujmy naszemu Ojcu, który jest zawsze po stronie cierpiących. Powstrzymajmy się przed osądem,

Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym! Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka” (Syr 4, 8–10).

Niech nasze rodziny, środowiska się uświęcają. Bądźmy autentycznymi świadkami. Żyjmy sakramentami. Zachowajmy rozsądek w pomaganiu. Nasze motto: Jezu, ufam Tobie! Oto przychodzę Jezu pełnić Twoją wolę! Ofiarujmy zmagania dnia codziennego w intencji potrzebujących i całej naszej działalności. Wielu z tych ludzi, którym pomagamy, dźwiga

brzemiona ponad miarę: nieuleczalne choroby, niepełnosprawność swoją lub bliskich, opuszczenie, chorobę psychiczną. Najczęściej środków brakuje na jedzenie, ogrzewanie, światło, ubrania, buty, itd.

Zapraszamy do MDM, każda para rąk się przyda, można zaangażować się modlitewnie i nie tylko.

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.

Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało – daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności!

Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.

Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego” (Tb 4, 7–11).

 • Serdecznie zapraszamy do włączania się w naszą modlitwę – na blogu znajdują się modlitwy, które odmawiamy razem w danym momencie.

http://dzielomilosierdzia.blogspot.de/

Niechaj dla Nas wszystkich staną się cenne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Zbliżające się wydarzenia we Wspólnocie

  26 Styczeń 2018
  Zapraszamy na Uwielbienie PANA w każdy piątek ....
  See more

  28 Styczeń 2018

  03 Luty 2018
   Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu .
  See more

  07 Luty 2018

  22 Luty 2018

Tagi