• liderzy.nj@gmail.com

Najnowsze wiadomości

Słowo Boże na WIELKI POST

"Tak mówi PAN: "Nawróccie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament". Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty". (...) ON bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. (...) Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta!"

50-lecie Odnowy Charyzmatycznej

Intencje modlitewne